Календар

Решения

  • № 265 / 17.11.2015

    относно: Изпълнение на указания съдържащи се в Писмо изх.№ МИ -15-1916/11.11.2015 на ЦИК, входирано в ОИК Добричка с рег.№ МИ-01-389/16.11.2015г.

  • № 264 / 16.11.2015

    относно: Изпълнение на указания по административно дело 661/2015г по описа на Административен съд Добрич.

  • № 263 / 13.11.2015

    относно: Окомплектоване на преписка по административно дело 661/2015г по описа на Административен съд Добрич

всички решения