Състав на ОИК Добричка

Председател

 1. Мариян Радев Няголов

Зам. председател

 1. Сюзан Зекерие Рамис

Секретар

 1. Диана Илиева Далакманска

Членове

 1. Димитър Петров Димитров
 2. Живко Стоилов Желев
 3. Иво Георгиев Иванов
 4. Калина Атанасова Даскалова
 5. Койчо Петков Коев
 6. Снежина Недкова Георгиева-Илиева
 7. Стоянка Иванова Ралева

Календар

Решения

 • № 295 / 23.05.2018

  относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ членове на ОИК –Добричка, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за втори тур на частичните избори за кмет на кметство с.Лясково в община Добричка насрочени за 27 май 2018 г.

 • № 294 / 21.05.2018

  относно: Утвърждаване на образец на бюлетина за втори тур за избор на кмет на кметство с. Лясково, община Добричка на 27 май 2018 г.

 • № 293 / 20.05.2018

  относно: Определяне на членове на ОИК за предаване на избирателните списъци за проверка в ТЗ ГРАО.

всички решения