19.08.2020

Съобщение - заседание на ОИК Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 20.08.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

19.08.2020

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация   на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Добричка за участие в насрочените частични избори за кмет на кметство Житница, община Добричка е до 17:00ч. на 27.08.2020г.

 Документи се приемат всеки ден от 9:00 до 17:00 часа.

Редът и условията за регистрация на кандидатите за участие са публикувани

в Решения  № 1844-МИ/21.07.2020г. и № 1845/21.07.2020г на ЦИК.

18.08.2020

Съобщение

Във връзка с предстоящите частични избори на 27 септември 2020г.

активният период на ОИК - Добричка започва от 18 август 2020г.

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост " № 20

стая 208 

Телефон: 058/ 601 017

email: [email protected]

website: oik0815.cik.bg

Председател: Диана Далакманска тел: 0888 383205 , 

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис тел: 0899 363 530

Зам. Председател: Иван Събев Мирчев тел: 0889 505 821

Зам. Председател: Татяна Георгиева Радоева тел: 0899 932 351

 

18.08.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 18.08.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

13.08.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 14. 08. 2020г. От 16:45 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

20.05.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 21.05.2020г. от 17:30 ч., което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

07.05.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 08.05.2020г. от 17:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

22.04.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 23.04.2020г. от 16:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

14.04.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 16.04.2020г. от 16:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

18.03.2020

Съобщение ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение  и препоръките на Националния оперативен щаб, с оглед предприемане на мерки за борба с COVID-19, с цел опазване на здравето и живота на членовете на общинските избирателни комисии, с писмо от 17.03.2020г. Централната избирателна комисия е дала указания до ОИК да провеждат заседания само в неотложни случаи, когато трябва да се спазват преклузивни срокове, до промяна на ситуацията.

В тази насока уведомявам всички заинтересовани лица, че ОИК Добричка ще спре работа до отмяна на извънредното положение като ще приема входящата си кореспонденция по електронен път на електронната поща, посочена на интернет страницата си:  [email protected]

 

С уважение,

Диана Далакманска

Председател ОИК-Добричка

 

Сюзан Рамис

Секретар ОИК Добричка

16.03.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 16.03.2020г. от 16:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

06.03.2020

Съобщение

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 09.03.2020г. от 17:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стаята на ОИК 208

05.03.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 06.03.2020г. от 12:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стаята на ОИК 208

25.02.2020

Заседание на ОИК- Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 26.02.2020г. от 17:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стаята на ОИК 208

 
18.02.2020

Заседание на ОИК- Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 19.02.2020г. от 10:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стая 208 на ОИК.

14.02.2020

ЗА КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост " № 20

стая 208 

Телефон: 058/ 601 017

email: [email protected]

website: oik0815.cik.bg

 

Председател: Диана Далакманска тел: 0888 383205

12.02.2020

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Добричка е насрочено за 13.02.2020г. от 17:30 часа.

12.02.2020

Съобщение

На 12.02.2020г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Добричка 

 
07.02.2020

Съобщение

На 07.02.2020г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Добричка 

 
06.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Добричка публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

бюлетина за кмет на община Добричка

бюлетина за избор на общински съветници

с. Алцек

 изборен район

08 15 00 429

с. Батово

 изборен район

08 15 02 871

с. Бенковски

 изборен район

08 15 03 860

с. Божурово

 изборен район

08 15 05 061

с. Бранище

 изборен район

08 15 06 104

с. Ведрина

 изборен район

08 15 10 307

с. Воднянци

 изборен район

08 15 11 781

с. Победа

 изборен район

08 15 21 083

с. Дончево

 изборен район

08 15 22 988

с. Енево

 изборен район

08 15 27 468

с. Житница

 изборен район

08 15 29 489

с. Карапелит

 изборен район

08 15 36 419

с. Козлодуйци

 изборен район

08 15 37 808

с. Ловчанци

 изборен район

08 15 43 997

с. Ломница

 изборен район

08 15 44 272

с. Лясково

 изборен район

08 15 43 431

с. Овчарово

 изборен район

08 15 53 210

с. Одърци

 изборен район

08 15 53 450

с. Паскалево

 изборен район

08 15 55 511

с. Плачидол

 изборен район

08 15 56 695

с. Подслон

 изборен район

08 15 57 087

с. Смолница

 изборен район

08 15 67 622

с. Стефаново

 изборен район

08 15 69 242

с. Стожер

 изборен район

08 15 69 300

с. Фелдфебел Денково

 изборен район

08 15 76 064

с. Царевец

 изборен район

08 15 78 152

с. Черна

 изборен район

08 15 80 769

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добричка е насрочено за 15.09.2019г. от 17:00ч.

29.01.2020

заседание на ОИК

На 29.01.2020г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Добричка 

11.11.2019

Съобщение

Резултати от избори за общински съветници на 27 Октомври 2019 г. по списък "А" и списък "Б" съгласно Приложението.


 Приложение.

01.11.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-1368/01.11.19 от ЦИК, ОИК-Добричка публикува графичен файл на одобрени бюлетини за кмет на община и кмет на кмество, за изборите насрочени за 03 ноември 2019 година.

бюлетина за кмет на община Добричка

с. БАТОВО

 изборен район

08 15 02 871

с. ВЕДРИНА

изборен район

08 15 10 307

с. ЖИТНИЦА

изборен район

08 15 29 489

с. ОВЧАРОВО

изборен район

08 15 53 210

с. ОДЪРЦИ

изборен район

08 15 53 450

с. СМОЛНИЦА

изборен район

08 15 67 622

15.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

На осн. чл.87, ал.1, т. 4 от ИК, ОИК -Добричка уведомява, че на 22.10.2019г. от 11:00часа в Органова зала- град Добрич ще проведе обучение на членовете на СИК в община Добричка.

02.10.2019

Съобщение

ОИК Добричка уведомява всички представители на политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 27.10.2019г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец:

 

 таблица-образец в EXCEL формат

02.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА Добричка

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА.

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Добричка чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Добричка.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Добричка от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Добричка.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

24.09.2019

Съобщение

ОИК -Добричка уведомява  всички партиите, коалициите и иницетивни комитете  регистлирани с кандидастки листи за община Добричка, че на  25 септември /Сряда/ 2019г. от 10.00ч. в Заседателната зала на Община  Добричка  ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати.

23.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

22.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Добричка е насрочено за 23.09.2019г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК - Добричка  (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

17.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Добричка е насрочено за 20.09.2019г. от 17:30 часа.

17.09.2019

ВАЖНО!!!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ДОБРИЧКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 октомври 2019 Г.!

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Добричка се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително /не по-късно от 32 дни преди изборния ден/ след представяне на:

 1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ  от изборните книжа/; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници и кмет на община се подава отделно предложение.
 2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата /(Приложение № 64-МИ от изборните книжа/; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК /Приложение № 65-МИ  от изборните книжа/;
 4. Кандидатът за общински съветник - гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец /Приложение № 66-МИ  от изборните книжа/, в която декларира:

             а/ гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

             б/ че не е поставен под запрещение;

             в/ данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 1. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 

17.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПП/ КП, МК, ИК

ОИК -ДОБРИЧКА уведомява упълномощените представители на ПП/ КП, МК, ИК, че удостворенията за регистрация са изготвени и могат да бъдат получене в ОИК. 

 

13.09.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК Добричка се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрация на канддидатска листа се представя в ОИК Добричка на хартиен /Приложение №62-МИ/ и на технически носител в ексел формат. Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа на общински съветници на технически носител. 

Приложение 1

13.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
10.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

 

1.Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 1. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 54-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

 

Виж Решение №937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

 

10.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК

 1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 1. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията/коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

 

Виж Решение №936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

10.09.2019

ДОКУМЕНТИ И СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

 1. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

1.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

1.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
 2. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  
 3. ОИК води отделни входящи регистри на кандидатите:

- за общински съветници – Приложение № 69-МИ;

- за кмет на община/район – Приложение № 70-МИ;

- за кмет на кметство (общ за всички кметства в общината) – Приложение № 71-МИ;

 1. Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

 

Виж Решение №943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

10.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

І.Списък за регистрация на независим кандидат

 1. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

1.1 за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

1.2 за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;  

1.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

 1. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района , единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него , и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).
 2. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 2, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл.4, т.7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 3. Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с:

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

- заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

- кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

--. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24.09.2019 г.

ІІ.Условия за регистрация. Отказ за регистрация  

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

В случаите когато ОИК откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26 септември 2019 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадни в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26.09.2019 г.

Новият кандидат по предложение на партията или коалицията по т. 32 и 33 заема освободеното или последното място  в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

За регистрацията на всяка кандидатска листа с кандидати за общински съветници и с кандидати за кметове ОИК взема отделно решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 72-МИ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава удостоверения за регистриран кандидат (Приложение № 68-МИ от изборните книжа)   

ІІІ.Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация   

 Списъците по т. 2 от раздел І, в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция  „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва не по-късно от 27 дни преди изборния ден – 29.09.2019 г. и за резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единия от които се предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.

Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели , регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

 

Виж Решение №943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

10.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК

 1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 2. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).

 

Виж Решение №936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 210-МИ / 20.08.2020

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

 • № 207- МИ / 18.08.2020

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

 • № 206-МИ / 21.05.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

всички решения