19.08.2020

Съобщение - заседание на ОИК Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 20.08.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

19.08.2020

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация   на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Добричка за участие в насрочените частични избори за кмет на кметство Житница, община Добричка е до 17:00ч. на 27.08.2020г.

 Документи се приемат всеки ден от 9:00 до 17:00 часа.

Редът и условията за регистрация на кандидатите за участие са публикувани

в Решения  № 1844-МИ/21.07.2020г. и № 1845/21.07.2020г на ЦИК.

18.08.2020

Съобщение

Във връзка с предстоящите частични избори на 27 септември 2020г.

активният период на ОИК - Добричка започва от 18 август 2020г.

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост " № 20

стая 208 

Телефон: 058/ 601 017

email: [email protected]

website: oik0815.cik.bg

Председател: Диана Далакманска тел: 0888 383205 , 

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис тел: 0899 363 530

Зам. Председател: Иван Събев Мирчев тел: 0889 505 821

Зам. Председател: Татяна Георгиева Радоева тел: 0899 932 351

 

18.08.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 18.08.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

13.08.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 14. 08. 2020г. От 16:45 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

20.05.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 21.05.2020г. от 17:30 ч., което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

07.05.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 08.05.2020г. от 17:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

22.04.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 23.04.2020г. от 16:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

14.04.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 16.04.2020г. от 16:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

18.03.2020

Съобщение ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение  и препоръките на Националния оперативен щаб, с оглед предприемане на мерки за борба с COVID-19, с цел опазване на здравето и живота на членовете на общинските избирателни комисии, с писмо от 17.03.2020г. Централната избирателна комисия е дала указания до ОИК да провеждат заседания само в неотложни случаи, когато трябва да се спазват преклузивни срокове, до промяна на ситуацията.

В тази насока уведомявам всички заинтересовани лица, че ОИК Добричка ще спре работа до отмяна на извънредното положение като ще приема входящата си кореспонденция по електронен път на електронната поща, посочена на интернет страницата си:  [email protected]

 

С уважение,

Диана Далакманска

Председател ОИК-Добричка

 

Сюзан Рамис

Секретар ОИК Добричка

16.03.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК-Добричка на 16.03.2020г. от 16:30 ч., което ще си проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая.

06.03.2020

Съобщение

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 09.03.2020г. от 17:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стаята на ОИК 208

05.03.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 06.03.2020г. от 12:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стаята на ОИК 208

25.02.2020

Заседание на ОИК- Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 26.02.2020г. от 17:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стаята на ОИК 208

 
18.02.2020

Заседание на ОИК- Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 19.02.2020г. от 10:00ч., което ще се проведе в сградата на Община- Добричка, в стая 208 на ОИК.

14.02.2020

ЗА КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост " № 20

стая 208 

Телефон: 058/ 601 017

email: [email protected]

website: oik0815.cik.bg

 

Председател: Диана Далакманска тел: 0888 383205

12.02.2020

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Добричка е насрочено за 13.02.2020г. от 17:30 часа.

12.02.2020

Съобщение

На 12.02.2020г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Добричка 

 
07.02.2020

Съобщение

На 07.02.2020г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК-Добричка 

 
29.01.2020

заседание на ОИК

На 29.01.2020г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Добричка 

Календар

Решения

  • № 210-МИ / 20.08.2020

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

  • № 207- МИ / 18.08.2020

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

  • № 206-МИ / 21.05.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

всички решения