Състав на ОИК Добричка

Председател

 1. Диана Илиева Далакманска

Зам. председатели

 1. Иван Събев Мирчев
 2. Татяна Георгиева Радоева

Секретар

 1. Сюзан Зекерие Рамис

Членове

 1. Анита Иванова Атанасова
 2. Веселин Маринов Василев
 3. Веселина Митева Николова
 4. Галина Пеева Пенчева
 5. Георги Савов Славов
 6. Живко Пенев Желязков
 7. Мария Алексиева Добрева
 8. Светослав Димитров Узунов
 9. Теодора Валентинова Пейчева

Календар

Решения

 • № 210-МИ / 20.08.2020

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

 • № 207- МИ / 18.08.2020

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

 • № 206-МИ / 21.05.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

всички решения