Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 210-МИ
Добричка, 20.08.2020

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

На основание чл. 87, ал. 1, т.34 вр. с чл.459, ал.1 и 2 ИК, ОИК –Добричка

РЕШИ:

            І. Определя:

 1. Диана ИлиеваДалакманска- председател
 2. Сюзан Зекерие Рамис- секретар;
 3. Галина Пеева Пенчева-член

 

ІІ. Упълномощава посочените по-горе членове на ОИК-Добричка за следното:

 • Изготвяне на отговори и становища по жалби, подадени по реда на ИК срещу решения на ОИК-Добричка.
 • Процесуално представителство по АД №407/2020г. по описа на АС-Добрич за всички инстанции.

            Решението на ОИК-Добричка може да бъде оспорено пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.88, ал.1 ИК.

 

Председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 20.08.2020 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 210-МИ / 20.08.2020

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

 • № 207- МИ / 18.08.2020

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

 • № 206-МИ / 21.05.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

всички решения