Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 264
Добричка, 16.11.2015

ОТНОСНО: Изпълнение на указания по административно дело 661/2015г по описа на Административен съд Добрич.

Съгласно дадени указания на Административен съд Добрич от 16.11.2015г. по Административно дело 661/2015г. ОИК Добричка следва да представи копия от издадените Удостоверения за участието в СИК 081500061 на Демир Михайлов Иванов и Митка Петрова Димитрова в първи и втори тур на изборите за кмет на кметство с.Стожер.

                Предвид изложеното и на основание чл.459 ал.3 от ИК, ОИК Добричка

РЕШИ:

Предоставя на Административен съд Добрич описаните по-горе материали по Административно дело 661/2015.

Председател: Мариян Радев Няголов

Секретар: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 16.11.2015 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 265 / 17.11.2015

    относно: Изпълнение на указания съдържащи се в Писмо изх.№ МИ -15-1916/11.11.2015 на ЦИК, входирано в ОИК Добричка с рег.№ МИ-01-389/16.11.2015г.

  • № 264 / 16.11.2015

    относно: Изпълнение на указания по административно дело 661/2015г по описа на Административен съд Добрич.

  • № 263 / 13.11.2015

    относно: Окомплектоване на преписка по административно дело 661/2015г по описа на Административен съд Добрич

всички решения