Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 267
Добричка, 28.12.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратява пълномощията на кмета на кметство с.Лясково, общ. Добричка – Ивелин Енчев Ковачев.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.30 от ИК, чл.42, ал.1 , т.13 от ЗМСМА, и писмо изх. Рег. №3510/28.12.2017 година на Община Добричка, ОИК-Добричка

 

 

РЕШИ:

 

Предсрочно прекратява пълномощията на кмета на кметство - с.Лясково,  Ивелин Енчев Ковачев, ЕГН:.............   във връзка с писмо  изх. Рег. №3510/28.12.2017 година на Община Добричка, към което е приложен Препис – извлечение от Акт за смърт, издаден на база на Акт за смърт №1435/22.12.2017 година. 

Предвид факта, че с. Лясково към датата на предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, отговаря на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, и че до края на мандата остава повече от една година, на територията на същото следва да се проведат частични избори за кмет.

 

На основание чл.463, ал.3 от ИК, след влизане в сила на настоящото решение, същото да се изпрати на ЦИК ведно с копие от писмо изх. Рег. №3510/28.12.2017 и приложения към него препис – извлечение от Акт за смърт № 1435/22.12.2017 година.

Председател: Мариян Радев Няголов

Секретар: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 28.12.2017 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 295 / 23.05.2018

    относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ членове на ОИК –Добричка, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за втори тур на частичните избори за кмет на кметство с.Лясково в община Добричка насрочени за 27 май 2018 г.

  • № 294 / 21.05.2018

    относно: Утвърждаване на образец на бюлетина за втори тур за избор на кмет на кметство с. Лясково, община Добричка на 27 май 2018 г.

  • № 293 / 20.05.2018

    относно: Определяне на членове на ОИК за предаване на избирателните списъци за проверка в ТЗ ГРАО.

всички решения