Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 265
Добричка, 17.11.2015

ОТНОСНО: Изпълнение на указания съдържащи се в Писмо изх.№ МИ -15-1916/11.11.2015 на ЦИК, входирано в ОИК Добричка с рег.№ МИ-01-389/16.11.2015г.

Съгласно дадени указания ОИК Добричка следва да вземе Решение за унищожаването на 4 бр. допълнително изработени печати на ОИК Добричка.

                Предвид изложеното и на основание Писмо изх.№ МИ -15-1916/11.11.2015 , ОИК Добричка

РЕШИ:

 1. Определя комисия в състав :
 2. Живко Стоилов Желев – председател
 3. Димитър Петров Димитров – член
 4. Иво Георгиев Иванов – член
 5. Комисията по т.1 да извърши физическо унищожаване на 4 бр. печати допълнително изготвени за ОИК Добричка чрез взломяване на същите и разрязване на малки части на клишето на печатите.
 6. За извършеното унищожаване да се състави нарочен Протокол от членовете на комисията по т.1 , който да се приложи към настоящото Решение.

Председател: Мариян Радев Няголов

Секретар: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 18.11.2015 в 06:41 часа

Календар

Решения

 • № 269 / 28.01.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

 • № 268 / 24.01.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следваш в листата.

 • № 267 / 28.12.2017

  относно: Предсрочно прекратява пълномощията на кмета на кметство с.Лясково, общ. Добричка – Ивелин Енчев Ковачев.

всички решения