Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 263
Добричка, 13.11.2015

ОТНОСНО: Окомплектоване на преписка по административно дело 661/2015г по описа на Административен съд Добрич

В Административен съд Добрич е постъпила жалба от Илко Сребков Марев , кандидат за кмет на кметство с.Стожер, касаеща оспорване Решение 256/03.11.2015г. на ОИК Добричка с което е обявен за избран за кмет на кметство с.Стожер Васил Тодоров Божилов , издигнат от ПП ГЕРБ.

                С Разпореждане от 12.11.2015г. ,Административен съд дава указания на ОИК Добричка да представи пълната преписка на оспореното решение, заверени преписи от Протоколите на СИК 081500060 и СИК 081500061 от двата тура на изборите, Протоколите на ОИК за резултатите за избор на кмет на кметство с .Стожер, Решение за промяна в съставите на СИК 08150061, Решение за избор на членовете на ОИК Добричка, както да се посочи правното основание за участие в състава на СИК 081500061 на Демир Михайлов Иванов и Митка Петрова Димитрова. Иска се ОИК Добричка да удостовери писмено има ли постъпили жалби в ОИК Добричка от МК“ Земеделците“ или от Илко Сребков Марев за деня на изборите за кмет на кметство с.Стожер за първи и втори тур.

                Предвид изложеното и на основание чл.459 ал.3 от ИК, ОИК Добричка

РЕШИ:

 1. Предоставя на Административен съд Добрич описаните по-горе материали по Административно дело 661/2015.
 2. Възлага на Председателя на ОИК Добричка да изготви писмено становище по жалбата, както и да представлява ОИК Добричка по посоченото дело.

 

Председател: Мариян Радев Няголов

Секретар: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 16.11.2015 в 19:28 часа

Календар

Решения

 • № 269 / 28.01.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващ в листата.

 • № 268 / 24.01.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следваш в листата.

 • № 267 / 28.12.2017

  относно: Предсрочно прекратява пълномощията на кмета на кметство с.Лясково, общ. Добричка – Ивелин Енчев Ковачев.

всички решения