10.01.2022

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 11.01.2022г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

04.03.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 05.03.2021г. От 16:45 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

27.09.2020

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30ч.

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30 ч. 

 

      Приложение № 1
Частичен избор за кмет на кметство с. Житница                                                                         27.09.2020 г. (I тур)
ОИК - Добричка Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 361 44 91  
% гласували   12,19% 25,21% 0,00%
27.09.2020

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:30ч.

избирателна активност към 17:30ч.

      Приложение № 1
Частичен избор за кмет на кметство с. Житница                                                                         27.09.2020 г. (I тур)
ОИК - Добричка Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 361 44 91 132
% гласували   12,19% 25,21% 36,57%
25.09.2020

Съобщение - заседание на ОИК Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 25.09.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

23.09.2020

Съобщение

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 23.09.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

16.09.2020

Образец на бюлетина

бюлетина с. Житница 

Във връзка с писмо ЧМИ-15-12/16.09.20 г. на ЦИК, ОИК-Добричка публикува графичен файл на одобрената бюлетина за кмет на кметство Житница, за изборите насрочени за 27 септември 2020 година.


  

11.09.2020

Съобщение

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 11.09.2020г. От 14:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

31.08.2020

Съобщение - заседание на ОИК Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 01.09.2020г. От 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

28.08.2020

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ ЗА С. ЖИТНИЦА

Документи и срок за регистрация  на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Житница  в Общинска избирателна комисия Добричка

1. Регистрирането на кандидатите се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.1. предложение от партията, коалицията, местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес), адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. 

1.2. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа);

1.3. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията, местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

2. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидата в общинската администрация.

3.Срок за регистрация-17:00ч. на 01.09.2020г.

28.08.2020

РЕГИСТЪР на партиите за участие в нови и частични избори на 27 септември 2020г.

Приложение № 56-МИ-НЧ

 

 

                                   ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА  ДОБРИЧКА

 

РЕГИСТЪР

на партиите за участие в нови и частични избори на 27 септември 2020г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

 

Пореден №, дата и час на постъпване

партия

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт

1

2

3

4

5

1.

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

1868-МИ / 18.08.2020

https://www.cik.bg/bg/decisions/1864/2020-08-12

212-ЧМИ / 24.08.2020

https://oik0815.cik.bg/chmi27.09.2020/decisions/212/2020-08-24

С. Владимирово

Дико Иванов

2.

Движение за права и свободи - ДПС

1857-МИ / 10.08.2020

 

https://www.cik.bg/bg/decisions/1857/2020-08-10

 

213-ЧМИ / 27.08.2020

https://oik0815.cik.bg/chmi27.09.2020/decisions/213/2020-08-27

Гр. Добрич ул. Максим Горки №8

Ердинч Хаджиев тел: 0888332021

3.

ГЕРБ

1865-МИ / 12.08.2020

 

https://www.cik.bg/bg/decisions/1865/2020-08-12

213-ЧМИ / 27.08.2020

https://oik0815.cik.bg/chmi27.09.2020/decisions/214/2020-08-27

Гр. Добрич

Пламен Манушев

 

 

 

 

26.08.2020

Съобщение

За хора с увреждания

 

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. Централната избирателна комисия уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.

След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

24.08.2020

Съобщение - ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 27.08.2020г. От 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

22.08.2020

Съобщение ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведовявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК- Добричка на 24.08.2020г. от 17:00 часа,което ще се проведе в сградата на Община Добричка в стаята на ОИК - 208 стая

19.08.2020

Съобщение

Във връзка с предстоящите частични избори на 27 септември 2020г.

активният период на ОИК - Добричка започва от 18 август 2020г.

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост " № 20

стая 208 

Телефон: 058/ 601 017

email: [email protected]

website: oik0815.cik.bg

Председател: Диана Далакманска тел: 0888 383205 , 

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис тел: 0899 363 530

Зам. Председател: Иван Събев Мирчев тел: 0889 505 821

Зам. Председател: Татяна Георгиева Радоева тел: 0899 932 351

19.08.2020

Съобщение - заседание на ОИК Добричка

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 20.08.2020г. От 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

19.08.2020

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация   на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Добричка за участие в насрочените частични избори за кмет на кметство Житница, община Добричка е до 17:00ч. на 27.08.2020г.

 Документи се приемат всеки ден от 9:00 до 17:00 часа.

Редът и условията за регистрация на кандидатите за участие са публикувани

в Решения  № 1844-МИ/21.07.2020г. и № 1845/21.07.2020г на ЦИК.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 223-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на Асибе Хълми Зия, избрана за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове проведени на 27 октомври 2019г.

 • № 222 / 05.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на Дико Иванов Иванов, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове проведени на 27 октомври 2019г.

 • № 221 / 29.09.2020

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Добричка за предаване на избирателен списък от насрочени за 27 септември 2020г. частични избори за кмет на кметство

всички решения